KPSS (Eğitim Bilimleri)

KPSS (Eğitim Bilimleri)

 • 3Eğitim bilimleri öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde aldığı formasyon derslerinden oluşmaktadır. İçerik fakülteden fakülteye değiştiği için öğretmen adayları eğitim bilimleri sınavı için ek kaynak ve desteğe ihtiyaç duymaktadır.
 • Sınav soru kapsamı Gelişim Psikolojisi 12, öğrenme psikolojisi 16, rehberlik 12, Ölçme ve değerlendirme 12, program geliştirme ve sınıf yönetimi 8 ve öğretim yöntem ve teknikleri 20 şeklinde toplam 80 sorudan oluşmaktadır.
 • P10 Puanı

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenlerinden oluşur.

P121 puan türü gelmeden önce sadece P10 puan türü kullanılmaktaydı. Şuan ise yukarıda belirttiğimiz 16 bölüm haricindeki eğitim fakültesi mezunları bu puan türü ile tercih yapmaktadır.

KPSS (B)

2 Yılda bir yapılır.

 • Mühendis, Mimar, Veteriner, Psikolog, Sosyolog, Hemşire, Ebe vb. Lisans kadroları B gurubundadır.
 • Merkezi atamalar Kasım ve Haziran atamalar da Lisans için P3, Önlisans P93, Lise mezunu P94 puanlarından yapılır.

 

KPSS A ve KPSS B Grubu Arasındaki Farklar

 • KPSS A grubu dışında girilen kadrolara B grubu kadro denir.
 • KPSS A sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenlenir.
 • KPSS B sınavı 2 yılda bir düzenlenir.
 • KPSS B sınavına tüm lisans mezunları girebilir.
 • KPSS A sınavına ise İİBF, SBF, Hukuk, Mühendislik vb. fakültelerden mezun olanlar girebilir.
 • KPSS A Kariyer Meslek kadrosu olarakta bilinir.
 • Müfettiş, Denetçi, Uzman Kontroller vb. kadrolar A grubu kadrolardır.