ALES

ALES

 • İlkbahar Sonbahar olmak üzere yılda 2 kez yapılan sınavla ilgili YÖK’ün açıklamasıyla yıl da 3 kez yapılma kararı alındı.
 • Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi alabilmek için sınava girilir.
 • Tezli Yüksek Lisans Eğitimi için bu sınavdan puan istenir.
 • Tezsiz Yüksek Lisans için böyle bir şart yoktur.
 • Ales yoğun bilgi gerektirmez.
 • Mantıksal düşündürür.
 • Soru tarzlarını bilmeyen bu sınavda zorluk yaşayabilir.
 • 2 bölüm şeklinde yapılır. 50 soru sözel 50 soru sayısal ağırlıklıdır.
 • Sözel kısımda adayların akıl yürütme becerileri ölçülür.
 • Sayısal kısımda çözümleme, analiz, mantık ölçülür.
 • 100 Soru 120 Dakikadır.
 • Öğretim görevlisi, Araştırma görevlisi, Okutman, Uzman, Eğitim Öğretim Planlamacısı ve Çevirici gibi kadrolara geçiş sağlanır.
 • Sınavın geçerlilik sürece 5 Yıl.

SINAV TARİHİ : 18 Kasım 2018